Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İDARE TARAFINDAN TEYİDİ YAPILMASI HK.

KARAR: İHALENİN İDARE TARAFINDAN TEYİDİ YAPILMASI GEREKEN BELGELERİN TEYİDİ YAPILMADAN SONUÇLANDIRILMASI İŞLEMİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-791

“Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde; idare tarafından ihale komisyonu kararı alınmadan önce istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olacak şekilde isteklilerden istenilmesi gerektiği, ancak EKAP üzerinde yapılan sorgulama neticesinde, idare tarafından teyidi yapılması gereken belgeler için isteklilerden herhangi bir talepte bulunulmadığı ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırıldığı, dolayısıyla idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olmadığı, bu itibarla iş deneyimini tevsik etmek adına yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile yeterlik bilgileri tablosunda teyidi yapılamayan diğer bilgilerin belgelerin sunuluş şekline uygun olacak şekilde isteklilerden talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, S… Şti. ile A… Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimi tevsik etmek adına beyan edilen bilgiler/belgeler ile yeterlik bilgileri tablosunda varsa diğer teyidi yapılamayan bilgilerin/belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olacak şekilde isteklilerden talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”