Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ BİTİRME BELGELERİNİN EKAP’A KAYDI HK.

KARAR: EKAP ÜZERİNDEN KAYIT EDİLME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞ BİTİRME BELGELERİ KAYIT EDİLMEDİKLERİ MÜDDETÇE İLANI VEYA DUYURUSU YAPILAN İHALELERDE İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN KULLANILAMAZ

KARAR NO : 2023/UH.II-11

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İhale üzerinde bırakılan istekli Y… Tem. Taş. Yemek Hizm. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Y… Edremit Taş. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif bedelinin 1.216.605,00 TL olduğu, bu kapsamda pilot ortak tarafından asgari 212.905,87 TL (1.216.605,00x%25x%70=212.905,87), özel ortak tarafından asgari 91.245,37 TL (1.216.605,00x%25x%30=91.245,37) iş deneyim tutarının sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Anılan isteklinin pilot ortağı Y… Tem. Taş. Yemek Hizm. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2022/45743-5412227-1-1” beyanının yer aldığı görülmüştür.

 

İstekli tarafından beyan edilen ve EKAP üzerinden teyit edilen iş bitirme belgesi incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı-(Öğretmenevi) tarafından 07.09.2022 tarihinde düzenlenen belgede işin adının “Şoförlü Araç Kiralama-2022/45743” olduğu, işin kabul tarihinin “18.06.2022”, sözleşmenin tarihinin “14.02.2022”, belge tutarının “157.048,00 TRY” olduğu görülmüş olup, söz konusu iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu ve güncellenmiş tutarının (247.604,84 TL) ihalede pilot ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Anılan isteklinin özel ortağı Y… Edremit Taş. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2018/410720” beyanının; EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgenin niteliği” kısmında “Taşımalı Öğrencilere Araç Kiralama Hizmeti”, “İşin Adı, Tanımı, (Varsa) İhale Kayıt Numarası ve Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler” kısmında “Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğrencilere Araç Kiralama Hizmeti,2018/266500,Öğrenci Taşıma”, “Belgenin Düzenlenme Tarihi/Sözleşme Tarihi/İşin Kabul Tarihi” kısmında “26.06.2019,26.06.2018”, “Belge Tutarı ve Benzer İş Tutarı” kısmında “1.737.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüş olup, idarece özel ortağa ilişkin iş deneyim belgesinin teyidine ait yazıya istinaden sunulan iş bitirme belgesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı olmayan iş bitirme belgesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Aktarılan tespitler neticesinde, kamu ihale mevzuatı … hükümlerinden, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı, bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden kayıt edilmediği dikkate alındığında söz konusu belgenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklifinin bu yönüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”