Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU İŞİN İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞE UYGUN OLMASI HALİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARININ TAMAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-230

“… iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği; başvuru konusu ihalede benzer işin “Tavuk ve Tavuk Eti Ürünleri, Kırmızı Et ve Et Ürünleri, Kuru Gıda, Süt ve Süt Ürünleri, Muhtelif Gıda Maddeleri vb. İşler” olarak belirlendiği, anılan istekli tarafından sunulan belgede işin türü ve miktarının “… Her Türlü Gıda Alımı ve Marketçilik Hizmeti” olarak yer aldığı, bu itibarla, başvuru sahibinin “iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden belgelerin ilgili idarelerden istenerek gerekli ayrıştırmanın yapılması ve benzer iş kapsamında bulunan tutarların ayrıştırılması gerektiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak “Marketçilik Hizmeti” yönünden ilave araştırma yapılarak benzer iş kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi gerekmekle birlikte, anılan isteklinin 3’üncü iddia kapsamında yapılan değerlendirme ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından yapılacak araştırma sonucunun ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi gereği gelinen aşamada ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, başvuru sahibi tarafından sözleşme eki olarak sunulan fatura incelendiğinde anılan istekli tarafından özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sunulan  iş deneyimini gösteren belgenin benzer iş tanımına uygun olan nar ekşisi sosu, limon sosu, mantar konservesi ürünlerinin ihale konusu işe ilişkin benzer iş tanımına uygun olduğu, anılan kalemler toplamının ise 4.300,00 TL olduğu ve söz konusu belge tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince anılan isteklinin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı,

A…  Ltd. Şti., A…  Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgelerindeki tutarların ise ihalede istenen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı, E… Ltd. Şti. tarafından sunulan belgede işin türü ve miktarının “… Her Türlü Gıda Alımı ve Marketçilik Hizmeti” olarak yer aldığı, bu itibarla ilave araştırma yapılması gerekmekle birlikte, anılan isteklinin 3’üncü iddia kapsamında yapılan değerlendirme ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından yapılacak araştırma sonucunun ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi gereği gelinen aşamada ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”