Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU İŞLER HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU İŞLERİN İHALE KONUSU İŞ VE BENZER İŞ TANIMINA UYGUN OLMAYAN KISIMLARININ AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRMENİN BU ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-742

“… ihaleye katılan Y… Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan etmiş olduğu iş deneyim belgesinin EKAP’tan sorgulanması sonucunda söz konusu belge üzerinde yer verilen “Beyhan Jandarma Karakolu Tesis İnşaatı ve Çevre Düzenleme ” işinin, ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun işleri de bünyesinde bulundurmakla birlikte, bu işlerin neler olduğu ve ihalenin ne kadarlık bir kısmını kapsadığı hususu anlaşılamamıştır.

 

Bu çerçevede söz konusu istekli tarafından sunulan belgeye konu işin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun işleri içerdiği gibi (örn; çevre düzenleme) ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan işleri de içerdiği (örn; Kaba ve ince işleri, elektrik mekanik altyapı) dikkate alındığında, incelenmekte olan ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından gerekli yazışmaların yapılarak iş deneyim belgesine konu işlerin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması ve değerlendirmenin bu şekilde yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, B… Limited Şirketi, H… Ltd. Şti, İ… Ö…, N… K…, Ö… İ… Limited Şirketi, A… Limited Şirketi, G.. K… ve M… A… tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, ayrıca Y… Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işlerin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılarak yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”