Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN İHALE DOKÜMANINDA YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULANACAĞINA YÖNELİK BİR DÜZENLEMEYE YER VERİLMEDİYSE İSTEKLİLERİN YERLİ MALI BELGESİ SUNMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-609

“Alıma konu malın “Duktil Boru” olduğu, söz konusu ürün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer almadığından %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olmadığı, ancak mal alımı ihalesi olmasına rağmen anılan ürüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen “Yapım İşlerinde Yerli Malı Olması Şartı Getirilen Malzeme Listesi”nde yer verildiği, yapım işlerinde kullanılacak ve anılan Listede yer alan malzemelerin de yerli malı olması şartı bulunduğundan idarece söz konusu borunun yapım işinde kullanılması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yerli malı olma şartının aranması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin “İhale üzerinde bırakılan isteklinin yerli malı belgesinin bulunmadığı, anılan isteklinin yurt dışında üretilen ve yerli malı statüsünde olmayan bir ürünü teklif ettiği”ne yönelik iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede ise, idare tarafından ihale dokümanında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmediğinden, anılan isteklinin yerli malı belgesi sunmasına gerek bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası da yerinde görülmemiştir.”