Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDAN BEYAN EDİLEN YERLİ MALI BİLGİLERİNİN TÜM ÜRÜNLER İÇİN DOĞRULANAMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UM.I-1472

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

“… mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacağı, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olduğu, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi esas alınarak hesaplanacağı, bu durumda isteklilerin bahse konu fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen ürüne ilişkin yerli malı belgesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmiş olması gerektiği, yerli malı belgesinin uygun beyan edilmemesi veya uygun beyan edilmesine rağmen beyanın idarece teyit edilemediği durumlarda isteklilerin bahse konu fiyat avantajından yararlanamayacağı, tekliflerinin ise geçerli olacağı, dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosundan beyan edilen yerli malı bilgilerin tüm ürünler için doğrulanamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”