Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU KURUL KARARI İLE SONUÇLANDIRILMADAN SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-770

“… mevzuat hükümlerinden, idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikâyet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, itirazen şikâyete konu edilen ihalede itirazen şikâyet başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılmadan imzalanan sözleşmelerin (ihalenin 7’nci, 15’inci ve 16’ncı kısmı) mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.”