Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İLİŞKİN NİHAİ KARAR HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İLİŞKİN NİHAİ KARARIN KURUL KARAR TARİHİNİ TAKİP EDEN GÜN KURUMUN İNTERNET SİTESİNDEN YAYIMLANMASI VE AYNI GÜN BAŞVURU SAHİBİ İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALAMAYA DAVET EDİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-820

“Yapılan incelemede, 11.04.2022 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin başvuru sahibi A… Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine anılan istekli tarafından 23.05.2022 tarihli ve 24098 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu itirazen şikayet başvurusunun 08.06.2022 tarih ve 2022/UH.I-694 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile reddedildiği, bunu takiben idarece 09.06.2022 tarihinde gönderilen yazı ile söz konusu isteklinin sözleşme imzalamaya davet edildiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu 23.05.2022 tarihli itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak nihai kararın 08.06.2022 tarihli ve 2022/UH.I-694 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı  ile alındığı, söz konusu itirazen şikayet başvurusunun reddine  ilişkin Kamu İhale Kurulu karar tutanağının anılan Kurul karar tarihini takip eden gün Kurumun internet sitesinden yayımlandığı görülmüş, bu doğrultuda ilgili itirazen şikayet başvurusunun bu tarihte nihai olarak sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, idarece 09.06.2022 tarihinde başvuru sahibi isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”