Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İŞİNDE PERSONEL GİDERİNİN VE PERSONELİN İŞ KIYAFETİ İLE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİNİN İDARECE ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ OLARAK BELİRLENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-713

“Teknik Şartname’nin “Hizmet Alım Koşulları” başlıklı maddesinin 7’nci alt maddesinde belirtilen personel giderinin ve anılan Şartname’nin 6.1 ve 6.7’nci maddelerinde belirtilen personelin iş kıyafeti ve iş güvenliği malzemelerinin tek tek belirtilerek sözleşme süresince kullanılacak miktarları da belirtilerek eklenmesi gerektiği iddiaları yönünden ihale konusu işin personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alım işi olmadığı, isteklilerin yürürlükteki asgari ücreti dikkate alarak hesaplama yapması gerektiği, kullanılacak kıyafet ve malzemelerin ilgili mevzuatına ve Teknik Şartname’ye göre bu alanda faaliyet gösteren firmalarca belirlenerek teklifin oluşturulabileceği değerlendirildiğinden idarece bu hususların açıklanması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.”