Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA İŞE BAŞLAMA TARİHİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İKİ GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANILMASI ZORUNLULUĞUN GETİRİLMESİ İHALEYE KATILIMI AZALTIR VE REKABETİ ENGELLER

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-110

“… Sonuç olarak, ihale konusu ihtiyacın süreklilik arz ettiği ve idare tarafından süregelen bir şekilde bu ihtiyaca yönelik alım yapıldığı, dolayısıyla başvuru konusu ihale öngörülebilir bir ihtiyaca yönelik olduğundan, ihale dokümanında belirlenmiş olan temin süreleri ile piyasa koşulları göz önünde bulundurularak işin başlama tarihinde bu hususta sorun yaşanmayacak şekilde ilan yapılmasının ve ihalenin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, bu doğrultuda Sözleşme Tasarısı’nda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren iki gün içinde işe başlanılması zorunluluğun getirilmesinin ihaleye katılımı azaltıcı ve rekabetin sağlanmasını engelleyici etkilerinin bulunduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”