Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF KAPSAMINDA SUNULAN BELGELER HK.

KARAR: TEKLİF KAPSAMINDA CİHAZ VE ÜRÜNLERE AİT KATALOG VEYA BROŞÜRLERİN YERİNE BU ÜRÜN VE CİHAZLARA AİT RUHSAT VE ÜTS BELGELERİNİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-950

“Yapılan inceleme neticesinde; İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği, anılan Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinin isteklinin teklifi kapsamında sunması gereken bahse konu Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddelerinde ve Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin düzenlemeleri içerdiği, idarece söz konusu madde kapsamında teklif edilen sistem, cihaz ve ürünlere ilişkin yeterli bilginin bulunduğu katalog, broşür vb. dokümanların ihale dosyasında sunulması gerekliliğinin ifade edildiği, nitekim, başvuru sahibince diğer cihaz ve ürünlere ait katalog ve broşürlerin teklif dosyası kapsamında sunulmasının anılan düzenlemenin yeterlik kriteri olarak belirlendiğinin taraflarınca kabul edildiğine karine oluşturduğu, kaldı ki, anılan isteklice teklif dosyasında sunulan ÜTS belgelerinde cihaz/ürünlerin Teknik Şartname’de düzenlenen teknik kriterleri karşıladığını gösteren bilgilerin yer almadığı, bu çerçevede söz konusu cihaz ve ürünlere ait katalog veya broşürlerin teklif kapsamında sunulması yerine bu ürün ve cihazlara ait ruhsat ve ÜTS belgelerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”