Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİ SINIR DEĞERİN ÜZERİNDE OLAN İSTEKLİ HK.

KARAR: TEKLİFİ SINIR DEĞERİN ÜZERİNDE OLAN İSTEKLİNİN ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN ALTINDA TEKLİF VERDİĞİ GEREKÇESİ İLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

Karar No : 2021/UH.II-676

Karar Tarihi : 31.03.2021

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 62

”…Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı, isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği, istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağının ise hesaplanacak sınır değere göre belirleneceği, mevcut durumda ise başvuru sahibinin teklif bedelinin idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında kalmadığından ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibinin teklif cetvelindeki işçilik maliyetlerinin asgari işçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ….. Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…”

(İPTAL: Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 08.07.2021 Tarihli 2021/677 Esas ve 2021/1130 Karar nolu kararı ile iptal edilmiştir.)