Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFTE ÖNEMLİ KABUL EDİLEN MALİYET BİLEŞENLERİ HK.

KARAR: İDARECE TEKLİFTE ÖNEMLİ KABUL EDİLEN MALİYET BİLEŞENLERİ AÇIK VE TEREDDÜDE MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMELİ, TEKLİFİ SINIR DEĞERİN ALTINDA OLAN İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINI BU BİLEŞENLERE GÖRE GERÇEKLEŞTİRMELİDİR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-920

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine göre idarenin, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerekmektedir. Ayrıca hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesinde, aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasına ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır.

 

Bu çerçevede, teklifi sınır değerin altında olan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı, idarece teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek teklifi sınır değerin altında olan istekliye yönelik aşırı düşük teklif sorgulamasının gerçekleştirilmesi gerektiği, bu bağlamda şikayete konu ihalenin 1’inci kısmına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”