Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEYE AYKIRILIK OLUŞMASI HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEYE AYKIRILIK OLUŞMASI DURUMUNDA SÖZLEŞME TASARISININ HANGİ MADDESİ KAPSAMINDA CEZA KESİLECEĞİ HUSUSUNDAKİ BELİRSİZLİK MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-769

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinin beşinci satırında belirlenen ve ceza uygulamasını öngören aykırılık sayısı ve hallerinin Teknik Şartnamenin 4.5. maddesine atıf yaptığı, 4.5’inci maddedeki düzenlemenin ise kapsayıcı nitelikte olduğu, Teknik Şartname’deki tüm yükümlülükleri kapsadığı, başvuruya konu düzenlemenin mevcut haliyle Teknik Şartnamenin anılan Tasarı’nın 16.1.1’inci maddesindeki genel aykırılık halini ifade ettiği, bu durum neticesinde Teknik Şartname’ye aykırılık oluşması durumunda anılan Tasarı’nın 16.1.1’inci maddesi kapsamında mı yoksa 16.1.2’nci maddesi kapsamında mı ceza kesileceği ve aykırılık sayısında tereddüt oluşturacağı, bu itibarla başvuruya konu düzenlemenin çelişkili  olması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde ise, bu madde kapsamında belirtilen aykırılık hallerinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği durumların belirtilmesi gerekmektedir. Ancak idarece bu durumlar net olarak ortaya koyulmadan Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde düzenlenen aykırılık hallerine yer verildiği, aykırılık sayısının toplamda 500’den fazla olması halinde protesto çekilmeksizin sözleşmenin feshedileceğinin düzenlenmiş olduğu, diğer taraftan Teknik Şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen hususların ortaya çıkması durumunda sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının 150, Teknik Şartnamenin 4.5. maddesinde belirtilen hususların ortaya çıkması durumunda sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının 1500 olduğu görülmüştür.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 16.2 ve 16.3’üncü maddesinin birbirinden bağımsız olarak özel aykırılık ve ağır aykırılık hallerini tanımlaması gerekmektedir. Sözleşme Tasarısı’nın 16.2’nci maddesinde belirtilen aykırılık durumlarında cezai yaptırım ve devamında sözleşmenin feshi durumunu, 16.3’üncü maddesinde ise ağır aykırılık durumları ve bu durumda direkt sözleşmenin feshi durumunun uygulanmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması gerekirken, idarece yapılan düzenlemenin uygun olmadığı belirlenmiştir.”