Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ İŞÇİLİK MALİYETLERİ HARİÇ EN GEÇ İHALE İLAN TARİHİNE KADAR YAPILABİLİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-320

“Yapılan incelemede, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ve fiyatların tespitinde idarelere seçimlik hakların tanındığı, idarece söz konusu seçenekler arasından herhangi birinin veya birkaçının kullanılabileceği, nitekim idarenin ve diğer sağlık kurumlarınca yapılan benzer ihalelerde ortaya çıkan fiyatların ortalaması üzerinden yaklaşık maliyetin belirlendiği, her ihalenin dokümanının kendine özgü şartlar içerdiği, ihalelerin yaklaşık maliyetlerinin diğer ihaleler ile her koşulda kıyaslanamayacağı, yaklaşık maliyetin güncellenmesinin ise işçilik maliyetleri hariç en geç ihale ilan tarihine kadar yapılabileceği dikkate alındığında başvuru sahibinin ihalenin yaklaşık maliyetinin güncellenmesi gerektiğine yönelik ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”