Hakkakul Logo Beyaz

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN DOLDURULMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU EKSİKSİZ DOLDURULMALIDIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-42

“… idarece Yeterlik Bilgileri Tablosunda 7.1.-I için ayrı satır açıldığı ve ilgili belgelere ilişkin tarih, sayı, geçerlilik tarihi  ve belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş bilgilerinin girilmesinin istenildiği ancak başvuru sahibi tarafından bu kısımda bilgi girişi yapılmadığı, diğer belgeler kısmında ise acentelik belgesi ve acentelik sözleşmesi belgelerine ilişkin tarih, sayı ve geçerlilik tarihi bilgilerinin belirtilmediği, ayrıca acentelik sözleşmesine ilişkin belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş  bilgilerinin belirtilmediği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartname’nin 7.1.I maddesi gereği beyan edilmesi gereken acentelik belgesine ve acentelik sözleşmesine ilişkin tarih, sayı, geçerlilik tarihi ve belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş bilgilerine yer verilmediği, bu kapsamda anılan yeterlik bilgileri tablosunun ihale dokümanında belirtilen bilgileri içermediği ve söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılması imkanının bulunmadığı, ayrıca söz konusu belgenin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilebilen belge niteliğinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”