Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.
Hakkakul Logo

Hakkakul Avukatlık Bürosu

Av. Seyyid Ahmet Hakkakul tarafından 2010 yılı başında kurulan Hakkakul Avukatlık Bürosu, avukatlık mesleğinin tüm ilkelerine bağlı kalarak ve etkinliği, güvenirliği, yaratıcılığı referans alarak, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır…

Faaliyet Alanlarımız

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirket hukuk danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış ve aşağıdaki
alanlarda şirketlere yönelik hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Kamu İhale Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Kamu ihalelerinin kompleks yapısı uyarınca, ihalelere iştirak eden şirketler bu alanda özel olarak uzmanlaşmış bir hukuk danışmanlığı hizmetlerine de ihtiyaç duymaktadır...

Ticaret Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu Ticaret Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır...

Borçlar Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu Borçlar Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır...

İş Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu İş Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır...

Çalışmalar

Yazarı ya da editörü olduğumuz Kamu İhale Hukuku alanında yayımlanmış kitap çalışmalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz.

Bilgi Bankası

Kamu İhale Hukukuna ilişkin güncel mevzuata ve bu alanda verilmiş Kamu İhale Kurulu, İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Duyuru ve Haberler

Büromuzla ilgili duyurulara ve gerçekleştirdiğimiz hukuk organizasyonlarına dair bilgilendirmelere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Kamu İhale Hukuku

Hakkakul Avukatlık Bürosu‘nun faaliyet gösterdiği alanların başında Kamu İhale Hukuku gelmektedir. Kamu İhale Hukuku’nun multidisipliner bir alan olması bu alanda özel olarak uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Yaklaşık 15 yıldır Kamu İhale Hukuku alanında faaliyet gösteren ve bu alandaki çok sayıda organizasyona ve bilimsel çalışmaya öncülük eden Hakkakul Avukatlık Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere özel olarak bu alanda avukatlık, hukuki danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaya da devam etmektedir.

Kamu İhale Hukuku alanındaki danışmanlık hizmetleri, ihale öncesi ve ihale sonrası danışmanlık hizmetleri şeklinde kategorize edilmektedir. Bu çerçevede ihale öncesinde, ihale ilanının ve ihale dokümanının kontrolü, ihale dosyasının hazırlanması ve kontrolü, ilana ya da dokümana ilişkin şikayet başvurularının hazırlanması / gerçekleştirilmesi gibi hizmetler sunulmaktadır. İhale sonrasında ise ihale kararına karşı şikayet ve itirazen şikayet başvurularının hazırlanması / gerçekleştirilmesi şeklinde hizmetler sunulmaktadır.

Öte yandan kamu ihale sözleşmelerinin özel hukuk sözleşmesi olması dolayısıyla adli yargıda görülecek her türlü davanın açılması ve yürütülmesi, yine kamu ihale sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili amacıyla cebri icra yoluna başvurulması ve süreçlerin yürütülmesi de Kamu İhale Hukuku alanındaki avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamındadır.

Son olarak, kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı açılacak iptal davaları ve yine ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına ilişkin olarak açılan ceza davaları ya da bu çerçevede yapılacak suç duyurularına ilişkin olarak da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.